Organisator magische spirituele reizen

Magische Spirituele Reizen.nl is de officiële website voor de spirituele reizen van Celtic Inspiration.
De mensen achter Celtic Inspiration zijn Mario en Nathascha, die tevens de begeleiders van jouw Magische Spirituele Reizen zijn. Lees hier meer over Mario en Nathascha.

celticinspiration-logo-200x200

De filosofie van Celtic Inspiration

Onderlinge verbondenheid

De levensfilosofie van Celtic Inspiration gaat uit van de onderlinge verbondenheid met al het leven: wij zijn allemaal een deel van het grote levensweb van Creatie. Dit is het uitgangspunt van onze activiteiten.

Viering van de natuurlijke cycli

Celtic Inspiration viert de acht seizoensfeesten. Dit geeft ons de gelegenheid om ons af te stemmen op de natuurlijke seizoenen en cycli. Het helpt om het leven structuur te geven door de jaren heen. Daarnaast schenkt het een gevoel van verbondenheid en gemeenschappelijkheid met alle levende wezens.

Gezondheid & heling

Door een holistische combinatie van sjamanistische, spirituele en fysieke helingsmethoden helpt Celtic Inspiration mee om gezondheid en balans te promoten.

Rituelen & ceremonies

Het leven van de ziel op aarde wordt gezien als een reis. Aan belangrijke overgangsfases binnen het leven van een mens, een groep mensen of de aarde in combinatie met de astronomie, wordt aandacht besteed d.m.v. een zinvol ritueel of spirituele ceremonie. Denk bijvoorbeeld aan het zegenen van kinderen of dieren, aandacht schenken aan het aangaan van verbintenissen, het afscheid nemen, een nieuwe start maken en andere initiatieperioden.

Reizen & innerlijke werelden

Celtic Inspiration gebruikt uiterlijke en innerlijk reizen in combinatie met Keltisch-sjamaanse technieken bij het verkennen van andere staten van bewustzijn of andere realiteiten. Uit deze reizen halen we inzicht en inspiratie voor het heden en de toekomst.

Ontwikkelen van potentieel

Wij moedigen het pad van zelfontwikkeling aan en wakkeren het creatieve potentieel en de intuïtieve vaardigheden aan die in iedereen sluimeren. Hiermee helpt Celtic Inspiration de intelligentie en spirituele groei van een individu te stimuleren. Inspireren tot groei in bewust-zijn is een rode draad binnen het levenswerk.

Magie

Door het onderrichten van de principes van creatie ondersteunen wij de ontrafeling van het proces dat ideeën manifesteert. Eigenlijk is Magie niets anders dan de 'Kunst van Verandering': ontdekken, voeden en werken met de kracht van spirituele inspiratie om verandering aan te brengen in jouw leven.

facebookTwitter-2youtube-2blogger

Nieuwsbrief


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

logo-clean-bits-nl-120